Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga z dnia 09.04.2024 roku, sygnatura akt III C 1614/23, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek