Wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 21.06.2023 r., sygnatura akt I C 160/20, pozwany BPH S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu