Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 30.08.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 4092/22, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do odsetek