Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.09.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 19533/22, pozwany Bank Millennium S.A. zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie powództwa w zakresie części odsetek