Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 29.05.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 9375/21, pozwany Bank Millennium S.A., zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu, oddalenie w nieznacznej części co do odsetek