Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27.02.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 16533/21, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek