Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.02.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 5817/22, pozwany : PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy i zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”