Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 26.01.2023 roku, sygnatura akt XXVIII C 9122/21, pozwany Getin Noble Bank S.A., zasądzenie na rzecz powodów zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców (nieważność przesłankowa) wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek, uwzględnienie zarzutu zatrzymania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *