Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 17.10.2023 roku, sygnatura akt II C 3899/20, pozwany Bank Millennium S.A. zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu