Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 13.05.2022 roku, sygnatura akt XXVIII C 2838/21, pozwany Bank Millennium S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę (osobno wpłaty w PLN, osobno w CHF), wyrok wydany przez „Wydział Frankowy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *