Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 12.01.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 17483/22, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami