Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.04.2022 roku, sygnatura akt XXVIII C 2055/21, pozwany PKO BP S.A., stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji, przesłankowe), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, wyrok wydany przez „Wydział Frankowy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *