Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 08.04.2024 roku, sygnatura akt XXVIII C 10507/23, pozwany BPH S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu