Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 08.04.2024 roku, sygnatura akt I C 1481/22, pozwany Bank Millennium S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do odsetek