Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 05.02.2024 roku, sygnatura akt I C 734/23, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami