Wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 01.06.2023 roku, sygnatura akt I C 1289/21, pozwany Getin Noble Bank S.A., zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu, umorzenie w nieznacznej części co do odsetek