Wyrok Sądu Okręgowego w Świdnicy z dnia 21.08.2023 roku, sygnatura akt I C 316/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do części odsetek