Wyrok Sądu Okręgowego w Suwałkach z dnia 21.11.2023 r., sygnatura akt I C 605/23, pozwany: Bank BPH S.A. , zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu