Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu z dnia 28.03.2024 roku, sygnatura akt I C 867/23, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu