Wyrok Sądu Okręgowego w Sosnowcu z dnia 04.07.2023 roku, sygnatura akt I C 676/22, powód : PKO BP S.A. Powództwo zostało wytoczone przez bank wobec uprzednio przegranego procesu o ustalenie nieważności umowy frankowej. Sąd Okręgowy w Sosnowcu nie podzielił argumentacji banku co do zasadności roszczenia o bezumowne korzystanie z kapitału i tym samym oddalił powództwo w całości, jednocześnie zasądzając zwrot kosztów procesu na rzecz naszych Klientów