Wyrok Sądu Okręgowego w Rzeszowie z dnia 17.01.2024 roku, sygnatura akt I C 1767/23, pozwany Bank Ochrony Środowiska S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu