Wyrok Sądu Okręgowego w Rybniku z dnia 28.06.2022 roku, sygnatura akt I C 1152/21, pozwany: mBank S.A. (poprzednio BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę, oddalenie powództwa w nieznacznym zakresie co do części odsetek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *