Wyrok Sądu Okręgowego w Radomiu z dnia 04.04.2024 roku, sygnatura akt I C 74/23, pozwany mBank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów (osobno w CHF, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu