Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 27.07.2023 r., sygnatura akt XII C 1148/21, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.) , ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu