Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 24.04.2024 r., sygnatura akt XVIII C 528/24, pozwany: Credit Agricole Bank Polska S.A. (poprzednio: Lukas Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek