Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 21.09.2023 r., sygnatura akt XII C 1843/23, pozwany: Credit Agricole Bank Polska S.A. (poprzednio: Lukas Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu, nieznaczne oddalenie co do części odsetek