Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 11.03.2024 roku, sygnatura akt XVIII C 2899/22, pozwany PKO BP S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu