Wyrok Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 06.05.2024 r., sygnatura akt I C 890/23, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce, ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu