Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 09.01.2024 roku, sygnatura akt I C 823/23, pozwany ING Bank Śląski S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu