Wyrok Sądu Okręgowego w Nowym Sączu z dnia 07.02.2024 roku, sygnatura akt I C 1372/23, pozwany mBank S.A., zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu