Wyrok Sądu Okręgowego w Lublinie z dnia 11.04.2024 roku, sygnatura akt I C 2095/22, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami