Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 30.10.2023 roku, sygnatura akt I C 219/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami, nieznaczne oddalenie co do odsetek