Wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 01.12.2023 r., sygnatura akt II C 2353/22, pozwany BNP Paribas Bank Polska S.A. (poprzednio: BGŻ S.A.) , ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorcę wraz z odsetkami i kosztami procesu