Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 16.10.2023 r., sygnatura akt I C 242/22, pozwany: Bank BPH S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami i kosztami procesu