Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 08.05.2024 r., sygnatura akt I C 354/24, pozwany Raiffeisen Bank International AG w Wiedniu Oddział w Polsce (poprzednio: EFG Eurobank Ergasias S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego na skutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez powodów (osobno w EUR, osobno w PLN) wraz z odsetkami i kosztami procesu, w sprawie został uwzględniony „zarzut zatrzymania”