Wyrok Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 04.04.2024 roku, sygnatura akt I C 599/23, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu