Wyrok Sądu Okręgowego w Kielcach z dnia 20.06.2023 roku, sygnatura akt I C 716/23, pozwany : PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.) ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu