Wyrok Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 31.05.2023 roku, sygnatura akt II C 1341/22, pozwany ING Bank Śląski S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu