Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 28.03.2024 roku, sygnatura akt I C 459/23, pozwany Santander Consumer Bank S.A., ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami