Wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 19.01.2024 roku, sygnatura akt I C 900/23, pozwany PKO BP S.A., zasądzenie zwrotu wszystkich rat wpłaconych przez powodów wraz z odsetkami i kosztami procesu