Wyrok Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17.05.2023 roku, sygnatura akt I C 693/22, pozwany mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zasądzenie od strony pozwanej zwrotu wszystkich rat na rzecz powoda wraz z odsetkami i kosztami procesu