Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 21.12.2023 roku, sygnatura akt I C 182/23, pozwany Bank Millennium S.A. stwierdzenie nieważności całej umowy (oparte na teorii dwóch kondykcji), zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców