Wyrok Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 04.10.2023 roku, sygnatura akt I C 364/23, pozwany Santander Bank Polska S.A. (poprzednio: Kredyt Bank S.A.), ustalenie nieistnienia stosunku prawnego wskutek nieważności umowy, zwrot wszystkich rat wpłaconych przez kredytobiorców wraz z odsetkami