PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 09.04.2024 roku, sygnatura akt I ACa 1037/22, pozwany: PKO BP S.A. SSA Katarzyna Polańska-Farion, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 11.04.2022 roku (sygn. akt XXVIII C 2055/21) w zakresie żądania głównego, w nieznacznym zakresie zmieniając wysokość zasądzonych odsetek oraz uwzględniając prawo zatrzymania