PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 08.03.2024 roku, sygnatura akt I ACa 1329/23, pozwany PKO BP S.A. SSA Violetta Osińska, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Szczecinie z dnia 10.05.2023 roku (sygn. akt I C 590/22) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami