PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 22.04.2024 roku, sygnatura akt I ACa 589/23, pozwany: PKO BP S.A. SSA Jacek Nowicki, podtrzymał wyrok Sądu Okręgowego w Zielonej Górze z dnia 30.11.2022 roku (sygn. akt I C 893/21) w zakresie żądania głównego oraz uwzględniając prawo zatrzymania