PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 28.03.2024 roku, sygnatura akt I ACa 2176/22, pozwany Santander Bank Polska S.A. SSA Monika Michalska-Marciniak, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Sieradzu z dnia 08.07.2022 roku (sygn. akt I C 199/21) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami