PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 19.06.2023 roku, sygnatura akt I ACa 535/22, pozwany: PKO BP S.A. (poprzednio: Nordea Bank Polska S.A.) SSA Elżbieta Zalewska – Statuch, uwzględniła apelację powodów, tym samym zmieniając na korzyść wyrok Sądu Okręgowego w Piotrkowskie Trybunalskim z dnia 28.12.2021 roku (sygn. akt I C 1420/20) w zakresie zgodnym z żądaniem pozwu zasadzając na rzecz naszych mocodawców całość roszczenia wraz z odsetkami i kosztami postępowania