PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 12.04.2024 roku, sygnatura akt I ACa 380/23, pozwany Bank Millennium S.A. SSA Jolanta Jachowicz, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 29.11.2022 roku (sygn. akt I C 1769/21) zasadzając na rzecz naszych mocodawców zwrot wszystkich rat wraz z kosztami