PRAWOMOCNY Wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 02.10.2023 roku, sygnatura akt I ACa 1762/22, pozwany : mBank S.A. (poprzednio: BRE Bank S.A.) SSA Małgorzata Stanek, podtrzymała wyrok Sądu Okręgowego w Kaliszu z dnia 03.06.2022 roku (sygn. akt I C 1443/20) zasadzając na rzecz naszego mocodawcy zwrot wszystkich rat wraz z odsetkami i kosztami